Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinis ugdymas – teikimas vaikui nuo 3 iki 5-6 metų. Ugdymo procesas orientuojamas į vaiką. Vaikai įtraukiami į kūrybinę, sportinę, kultūrinę bei pažintinę veiklą. Dinamiška, informatyvi, psichologiškai ir fiziškai saugi ugdymo aplinka padeda užtikrinti visapusišką vaikų vystymąsi. Pagrindinis vaiko gyvenimo būdas – žaidimas, tai natūrali vaiko būsena. Žaidžiant ugdomi pažinimo gebėjimai, lavinami judėjimo įgūdžiai, susipažįstama su aplinkiniu pasauliu ir savo vieta jame. Žaislai ir priemonės veiklos centruose žadina vaizduotę, išjudina visus pojūčius. Eksperimentuodami, ieškodami ir atrasdami, vaikai patys, savais būdais patikrina, ar tie sprendimai teisingi, pasisemia informacijos. Taip įpranta rinktis, pamatyti, įveikti sunkumus, kritiškai mąstyti ir formuoti sąvokas.
 
Ikimokyklinio ugdymo turinys planuojamas, vadovaujantis mokyklos-darželio parengta ikimokyklinio ugdymo programa, pritarus Vilniaus rajono savivaldybės tarybai.

2018-2019 mokslo metais ikimokyklinis ugdymas vykdomas:

- lietuvių kalba -  grupėse"Ežiukai" ir "Lakštutės"

- lenkų kalba -  grupėse "Krasnoludki" ir "Pajacyki".