Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinis ugdymas – teikimas vaikui nuo 2 iki 5 metų. Ugdymo procesas orientuojamas į vaiką. Vaikai įtraukiami į kūrybinę, sportinę, kultūrinę bei pažintinę veiklą. Dinamiška, informatyvi, psichologiškai ir fiziškai saugi ugdymo aplinka padeda užtikrinti visapusišką vaikų vystymąsi. Pagrindinis vaiko gyvenimo būdas – žaidimas, tai natūrali vaiko būsena. Žaidžiant ugdomi pažinimo gebėjimai, lavinami judėjimo įgūdžiai, susipažįstama su aplinkiniu pasauliu ir savo vieta jame. Žaislai ir priemonės veiklos centruose žadina vaizduotę, išjudina visus pojūčius. Eksperimentuodami, ieškodami ir atrasdami, vaikai patys, savais būdais patikrina, ar tie sprendimai teisingi, pasisemia informacijos. Taip įpranta rinktis, pamatyti, įveikti sunkumus, kritiškai mąstyti ir formuoti sąvokas.
 
Ikimokyklinio ugdymo turinys planuojamas, vadovaujantis mokyklos-darželio parengta ikimokyklinio ugdymo programa, pritarus Vilniaus rajono savivaldybės tarybai.

2020-2021 mokslo metais ikimokyklinis ugdymas vykdomas:

- lietuvių kalba -  grupėse “Boružėlės” ir ”Ežiukai”
- lenkų kalba -  grupėse “Krasnoludki“ ir “Pajacyki“.

Mokestis už darželį skaičiuojamas pagal "Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašą", patvirtintą 2017-06-30 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimu Nr. T3-279

Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas