Įstaigos valdymo struktūros schema

    VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖ
  
 
   
 

 
Vilniaus r. savivaldybės
↙                 Švietimo skyrius
Mokyklos-darželio taryba Direktorė    
     
 
   ↘                   
                   Sekretorė
  Mokytojų taryba      
  ↓               ↓       
Metodinė taryba Mokytojų atestacijos komisija    
 ↓                      ↓     
  Direktoriaus pavaduotojas ugdymui   Ūkio vedėja
       
  Priešmokyklinio ugdymo pedagogai   Aptarnaujantis personalas
                                                          
Pradinio ugdymo mokytojai Ikimokyklinio ugdymo mokytojai