Korupcijos prevencija

Informacija apie įstaigos vadovo patvirtintą korupcijos prevencijos programą ir jos vykdymą; korupcijos pasireiškimo tikimybę; korupcijos rizikos analizę ir joje nurodytų pasiūlymų vykdymą; kur ir kaip pranešti apie korupciją;

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas patvirtintas
Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. Nr. IX-904

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537

Kaip pranešti apie korupciją