Bendros žinios apie įstaigą


Įstaigos pavadinimas:  Vilniaus r. Vaidotų mokykla-darželis „Margaspalvis aitvarėlis“
Teisinė forma:  biudžetinė įstaiga
Steigėjas:  Vilniaus rajono savivaldybė
Mokymo kalba: lietuvių, lenkų
Įstaigos tipas: mokykla-darželis

 
Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre.
Juridinio asmens kodas: 191326658

Pagrindinė veiklos sritis — formalus švietimas kodas 85;
Pagrindinė veiklos rūšis — pradinis ugdymas, kodas 85.20.
Kitos veiklos rūšys:
ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20.
Mokymo forma – dieninė.

 
Vaidotų mokykla-darželis įsteigtas 1989 metais.
Veiklos pradžia –1990 metai. Nuo 1992-04-01 perduota Vilniaus rajono kultūros ir švietimo skyriaus žinion.
Iki 1994-07-07 įstaiga veikė kaip lopšelis–darželis.
1994-07-07 buvo pertvarkyta įstaigos vidaus struktūra, pakeistas tipas iš lopšelio-darželio į mokyklą-darželį.