Viskas vaikui, viskas dėl vaiko.


Dėmesio
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atsižvelgdama į kintančią situaciją ir epidemiologų rekomendacijas, nusprendė pratęsti karantino laikotarpį iki balandžio 13 dienos.  
Mūsų įstaigos darbas karantino metu reglamentuojamas šiomis tvarkomis:

Vilniaus r. Vaidotų mokyklos-darzelio "Margaspalvis aitvarėlis" nuotolinio darbo aprašas

Vilniaus r. Vaidotų mokyklos-darzelio "Margaspalvis aitvarėlis" nuotolinio ugdymo
aprašas 

____

Dėl mokesčio už darželį karantino metu

            Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos apraše, patvirtintame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 30 d.  sprendimu Nr. T3-279, nustatyta, kada nemokamas mokestis už vaiko ugdymą ir maitinimą.
              8 punkte reglamentuota, kad tėvai mokesčio ugdymo reikmėms tenkinti nemoka už šeštadienį, sekmadienį, švenčių dienas, švietimo įstaigų uždarymo metu ir jei priešmokyklinio ugdymo grupės veiklos trukmė yra 4 valandos.
   13. 10.  punkte nustatyta, kad kai švietimo įstaiga ar grupė uždaroma dėl karantino ar paskelbus epidemiją, tėvai, už nelankytas dienas švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas,  nemoka mokesčio už vaiko maitinimą.

Daugiau informacijos apie apsisaugojimą nuo koronavirusinių infekcijų galite rasti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos oficialiajame tinklalapyje: www.vrsa.lt